Gæstelærerbesøg forældrearrangementer og andre tilbud til de forskellige klassetrin

Gæstelærerbesøg, forældrearrangementer og andre tilbud til de forskellige klassetrin

Hvert år i maj udsender forebyggerne de såkaldte skoletilbud for det kommende skoleår. Folderne rummer informationer om, hvad forebyggerne har at byde på af gæstelærerbesøg og forældrearrangementer på de relevante klassetrin (i skoleåret 2018-19 har forebyggerne tilbud til 0., 6., 7. og 9. klasserne).

Ud over forebyggernes egne tilbud er der tilbud til 3. klasser om forældreback-up, fyrværkerikampagne for 5. klasserne, og oplæg om digital trivsel for hhv. 6. klasses forældre og 7. klasses elever.
Materialet udsendes til klasselærere, skoleledere og ledere for skolebestyrelserne på såvel kommunale som private skoler i Esbjerg Kommune.

Forældre er meget velkomne til, efter aftale/i samarbejde med klasselæreren, at booke et tilbud. Klik dig ind på det relevante klassetrin til venstre, her finder du også link til booking.