6. klasse

Fællesarrangementer efter "Fortunamodellen" samt forældrearrangementer om digital trivsel

Fællesarrangement for kommende, nye 7. klasser - mens de stadig går i 6.!
I skoleåret 2017-18 tilbyder forebyggerne Mette Svejgaard og Jesper Schwartz fælles "ryste-sammen" arrangementer for elever og forældre på skoler, hvor nuværende 6. klasser flytter eller "blandes" til nye 7. klasser i kommende skoleår. Der er tale om den såkaldte "Fortuna"-model (som hedder sådan, fordi den er udviklet på de skoler, der nu udgøres af Fortunaskolen), hvor fokus er på at hilse på hinanden, afstemme forventninger og hygge sammen med lidt mad. Forældrene taler sammen, mens eleverne laver mad.

Arrangementet følges op af gæstelærerbesøg og forældrearrangmenter i klasserne, når de nye 7. klasser er dannet i det kommende skoleår.
OBS! Det er skolerne/det pædagogiske personale, der står for booking af fællesarrangementer i 6. klasserne og opfølgning i 7. klasserne.

Varighed: To timer, typisk kl. 17-19.

Arrangementerne bookes pr. mail hos en af forebyggerne. Hvis du har spørgsmål, ring på vores hovednummer 76165280 og spørg efter Mette eller Jesper.

Forældrearrangement om digital trivsel
Om unges brug af de sociale medier, v./SSP-konsulent Michael Ulv.
Forespørgsler og booking vedr. forældrearrangement om digital trivsel direkte til Michael Ulv på tlf. 7616 6295 eller 2045 6222.