6. klasse

Fællesarrangementer efter "Fortunamodellen" samt forældrearrangementer om digital trivsel

Fællesarrangement for kommende, nye 7. klasser - mens de stadig går i 6.!
På skoler, hvor nuværende 6. klasser flytter eller “blandes” til nye 7. klasser er der tilbud om “Fortunamodellen”, som er et fælles arrangement for elever og forældre i de kommende, nye 7. klasser, hvor der er fokus på at hilse på hinanden, afstemme forventninger og hygge sammen med lidt mad. Forældrene taler sammen, mens eleverne laver mad. Varighed: To timer, typisk kl. 17-19.
Arrangementet følges op af gæstelærerbesøg og forældrearrangementer i hver af klasserne, når 7. klasserne er dannet i det kommende skoleår. Det er skolerne/det pædagogiske personale, der står for booking af arrangementer efter “Fortunamodellen” i 6. klasser og opfølgning i 7. klasser.
Hør nærmere og book på: forebyggere@esbjergkommune.dk eller 7616 5280.

Forældrearrangement om digital trivsel
Om det at være forælder til en ung, som færdes på de sociale medier. V/SSP-konsulent Michael Ulv.
Forespørgsler og booking vedr. forældrearrangement om digital trivsel direkte til Michael Ulv på tlf. 7616 6295 eller 2045 6222.