Sidste skoledagsarrangement

Sidste skoledagsarrangement i Esbjerg

Gennem mange år har det været en tradition, at afgangseleverne fra folkeskolernes 9. og 10. klasser mødes og har en festlig sidste skoledag sammen i Esbjerg.

Det er elevrepræsentanter, der hvert år står for planlægning af arrangementet, som støttes af SSP Forebyggelse & Vejledning i form af hjælp til planlægning og afvikling, tilstedeværelse på pladsen etc., men det er ikke SSP Forebyggelse & Vejlednings arrangement - det er helt og holdent eleverne selv og traditionerne omkring dagen, der er bærende kræfter. Blandt andet derfor kan vi heller ikke blande os i alkoholindtaget mv. Vi har dog erfaring for, at de unge er gode til at passe på sig selv og hinanden - og at forældrene også er gode til at tage deres del af ansvaret, for eksempel i forhold til aftaler om alkohol, afhentning fra pladsen mv.